Wie kunnen deelnemen?


De behandeling wordt aangeboden aan volwassenen van 18 jaar en ouder die tenminste drie maanden geleden (een) dierbare(n) hebben verloren tijdens de coronacrisis (periode maart 2020 tot heden) en psychische klachten ervaren. Mensen kunnen de behandeling volgen als zij klachten van posttraumatische stress, verstoorde rouw en/of depressieklachten ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een telefonisch interview van circa 30 minuten.