Wat is rouw

Wat is rouw?
Een overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen. Intens verdrietig zijn, het gevoel hebben dat het niet echt gebeurd is, of woedend en verdrietig voelen zijn kenmerkend voor mensen die een verlies hebben meegemaakt. Ieder mens probeert op zijn eigen manier het verlies te verwerken.

Rouw en COVID-19
Wanneer uw partner, kind, familielid of vriend(in) is overleden tijdens de coronapandemie, al dan niet aan de gevolgen van het virus, kan het rouwproces ingewikkeld zijn. De onverwachtheid van het verlies of de vermeende verantwoordelijkheid voor het overlijden kunnen het rouwproces bemoeilijken. Daarnaast kunnen door de corona-maatregelen van de overheid traditionele afscheidsrituelen (zoals een bezoek brengen aan een dierbare die op sterven ligt of het deelnemen aan de uitvaart) niet of moeilijk plaatsvinden, wat rouwverwerking in de weg kan staan. Bovendien hebben de 1,5 meter afstandregel en zelf-quarantaine tot gevolg dat fysieke sociale steun niet of nauwelijks mogelijk is, waardoor rouwklachten kunnen verergeren. Ook kunnen sterfgevallen door het coronavirus geconcentreerd plaatsvinden binnen families en (vrienden)groepen waardoor nabestaanden geconfronteerd worden met meerdere verliezen in korte tijd, wat rouwklachten kan versterken.

Sommige mensen hebben na het verlies van hun dierbare moeite met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, zoals werk, het huishouden, zorg dragen voor zichzelf en het gezin, of ze beleven geen plezier meer aan dingen die eerder wel plezierig waren. Ondersteuning van vrienden of familie kan dan erg waardevol zijn. Voor diegene die behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdens het rouwproces, kan professionele hulp zinvol zijn.

Er is een online behandeling ontwikkeld die gericht is op het leren omgaan met een overlijden van een dierbare tijdens de coronapandemie. Deze behandeling wordt sinds oktober 2020 aangeboden. De behandeling maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek waarin de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht. Indien u meer informatie wilt over de behandeling, kunt u meer lezen bij “Therapie”.