Resultaten van het onderzoek

Op deze pagina onder kunt u onder 'downloads' een artikel lezen over afscheid en rouw in tijden van corona.

Momenteel is het onderzoek nog niet afgerond en zijn er geen onderzoeksresultaten beschikbaar. Toekomstige publicaties over de resultaten van het onderzoek zullen op deze pagina verschijnen.