Omschrijving van het onderzoek

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van een online rouwbehandeling te evalueren voor mensen die (een) dierbare(n) hebben verloren tijdens de coronacrisis. Dit kan aanwijzingen bieden voor het verbeteren van effectieve hulp voor nabestaanden van een overlijden tijdens de coronacrisis.

Onderzoek naar online rouwbehandeling
In het kader van een wetenschappelijk onderzoek is een behandeling ontwikkeld die specifiek is gericht op het leren omgaan met een overlijden van een dierbare tijdens de coronapandemie. Deze behandeling wordt middels dit onderzoek sinds oktober 2020 aangeboden. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die wordt aangeboden via het internet. De behandeling doorloopt u zelfstandig, zonder ondersteuning van een therapeut.

Het effect van de online behandeling wordt wetenschappelijk geƫvalueerd door de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. De behandeling wordt online aangeboden via het internet. De behandeling neemt circa twee uur per week in beslag en duurt in totaal 8 weken.

Om het effect van de behandeling te kunnen bepalen worden twee groepen met elkaar vergeleken: de eerste groep start direct na aanmelding met de online behandeling en de tweede groep start daarmee na een wachtperiode van 8 weken. Door de toevoeging van een groep die wacht kan worden vastgesteld dat een afname van klachten ook echt door de behandeling komt, en niet door het verstrijken van de tijd. Als u instemt met deelname aan het onderzoek, dan wordt door loting bepaald tot welke groep u wordt toegewezen. U en wij hebben geen invloed op de loting. U hoort van ons op welk moment uw behandeling start.

Dat de behandeling deel uit maakt van wetenschappelijk onderzoek betekent dat u gevraagd wordt om voor en na de behandeling een aantal vragen te beantwoorden in een telefonisch interview. Aan de hand van uw antwoorden op de vragen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen helpen. In de verslagen die wij over de resultaten gaan maken, wordt niet over individuele personen gesproken en worden geen identificeerbare gegevens gebruikt die tot u te herleiden zijn.

Onder het kopje "Therapie" kunt u meer informatie lezen over de behandeling en deelname aan het onderzoek.